THÔNG BÁO HỖ TRỢ BẢO HÀNH SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU JEWAY

Từ ngày 01/03/2016 Công ty TNHH TMXNK Bảo Liên là đại diện phân phối sản phẩm thương hiệu Jeway tại Việt Nam đã thông báo giải thể. Vì vậy, để giải quyết hỗ trợ bảo hành sản phẩm thương hiệu Jeway và những sản phẩm do Công ty TNHH TMXNK Bảo Liên phân phối, có tem bảo hành của Công ty Lê Huy đi kèm, sẽ được hỗ trợ bảo hành tối đa là 1/3 thời gian bảo hành còn lại khi sản phẩm có đủ điều kiện bảo hành như chính sách bảo hành đã được công bố.

Công ty Lê Huy rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này.

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ và thông cảm cho công ty chúng tôi.