Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Máy Tính Để bàn ACER

Máy tính để bàn Acer Extensa M2610 (Black) i5-4460
8.950.000₫
Máy tính để bàn Acer Extensa M2610 (Black) i3-4170
7.800.000₫
Máy tính để bàn Acer EM2632 (i3-4170)
7.250.000₫
Máy tính để bàn Acer EM2632 (G3260)
6.150.000₫
Máy tính để bàn Acer VM2632(i3-4170)
7.550.000₫
Máy tính để bàn Acer VM2632(G3260)
6.150.000₫
Máy tính để bàn Acer EM2610 (i3-4170)
6.790.000₫
Máy tính để bàn Acer EM2610 (G3260)
5.700.000₫
Máy tính để bàn Acer Extensa M2610 (Black) i5-4460
8.950.000₫
Máy tính để bàn Acer Extensa M2610 (Black) i3-4170
7.800.000₫
Máy tính để bàn Acer EM2632 (i3-4170)
7.250.000₫
Máy tính để bàn Acer VM2632(i3-4170)
7.550.000₫
Máy tính để bàn Acer VM2632(G3260)
6.150.000₫
Máy tính để bàn Acer EM2610 (i3-4170)
6.790.000₫
Máy tính để bàn Acer EM2610 (G3260)
5.700.000₫