Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

WINDOWS

Win Pro 8.1 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 06987)
2.900.000₫
Win Pro 8.1 64Bit Eng DSP OEI DVD (FQC - 06949)
2.850.000₫
Win 7 Professional SP1x 32bit English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP (FQC - 08279)
2.860.000₫
Win 7 Professional SP1x 64bit English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP (FQC - 08289)
2.850.000₫
Windows Home Basic 7 32-bit Eng F2C-00932
1.740.000₫
Windows Pro 7 64-bit English FQC-04725
2.790.000₫
Windows Home Basic 7 64-bit Eng F2C-02203
2.765.000₫
Windows Starter 7 32-bit Eng SEA GJC-00579
850.000₫