Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Vật Tư Bootrom

ĐẾ CAOSU + ỐC DÙNG ĐỂ BẮT MAIN
5.000₫
CHIP ROM CÓ DỮ LIỆU DÙNG LÀM BOOT ROM 512M
35.000₫
Card mạng BROADCOM 5571/5751 1P 1GB
240.000₫
Card mạng INTEL 5571 1P 1GB SERVER BOOTROM
550.000₫
Card mạng BROAD COM GIGABIT 1P 1GB SERVER BOOTROM
500.000₫
Card mạng Broadcom Hp NC360T PCIe(2 Dual Port) 1GB SERVER BOOTROM
1.250.000₫
Card mạng Broadcom INTEL PCIe (1 Dual Port) 1GB SERVER BOOTROM
450.000₫
Card mạng Broadcom INTEL PCIe (2 Dual Port) 1GB SERVER BOOTROM
950.000₫
Card mạng Broadcom INTEL PCIe (4 Dual Port) 1GB SERVER BOOTROM
2.650.000₫
Card mạng Broadcom INTEL PCIe (6 Dual Port) 1GB SERVER BOOTROM
4.550.000₫