Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Kính Thực Tế Ảo

Kính thực tế ảo VR Case RK5 Plus
290.000₫
Kính thực tế ảo VR PARK (Version 4)
315.000₫
Kính thực tế ảo VR PARK (version 3)
265.000₫
Kính thực tế ảo VR CASE RK5
205.000₫
Kính thực tế ảo VR Case Mini-C
120.000₫