Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

LOA LOGITECH

Loa Logitech Z110 (2.0)
195.000₫
Loa Logitech Z120 (2.0)
215.000₫
Loa Logitech Z150 (2.0)
540.000₫
Loa Logitech Z130 (2.0)
502.000₫
Loa Logitech Z200 (2.0)
761.000₫
Loa Logitech LS21 (2.1)
500.000₫
Loa Logitech X210 (2.1)
430.000₫
Loa Logitech Z213 (2.1)
467.000₫
Loa Logitech Z313 (2.1)
700.000₫
Loa Logitech Z323 (2.1)
1.122.000₫
Loa Logitech Z333 (2.1)
1.315.000₫
Loa Logitech Z443 (2.1)
1.650.000₫
Loa Logitech Z523 (2.1)
2.030.000₫
Loa Logitech Z553 (2.1)
2.780.000₫
Loa Logitech Z506 (5.1)
1.880.000₫
Loa Logitech Z623 (2.1) 200W
3.335.000₫
Loa Logitech Z906 (5.1) 500W
6.950.000₫