Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

LOA MICROLAB

Loa 2.0 MicroLab B16
129.000₫
Loa 2.0 MicroLab B51
200.000₫
Loa 2.0 MicroLab MD215
650.000₫
Loa 2.0 MicroLab SOLO-5C
2.200.000₫
Loa 2.0 MicroLab SOLO-6C
2.535.000₫
Loa 2.0 MicroLab SOLO-7C
3.440.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-100
335.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-200
780.000₫
Loa 2.1 MicroLab FC-570
1.367.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-108
340.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-108U
480.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-106
420.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-109
430.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-223
525.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-300U
748.000₫
Loa 2.1 MicroLab TMN-9U
990.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-590
535.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-280
660.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-106BT
485.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-113BT
725.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-300BT
858.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-700U
1.200.000₫
Loa 2.1 MicroLab M-700
798.000₫
Loa 2.1 MicroLab X2
1.150.000₫
Loa 2.1 MicroLab FC-330
1.250.000₫
Loa 2.1 MicroLab FC-362
1.685.000₫
Loa 5.1 MicroLab FC-530U
1.720.000₫