Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Loa SoundMax

Loa SoundMax V5/2.0

SoundMax V5/2.0

225.000₫
Loa SoundMax R100

SoundMax R100

230.000₫
Loa SoundMax V9

SoundMax V9

416.000₫
Loa SoundMax I-5/2.0

SoundMax I-5/2.0

300.000₫
Loa SoundMax A120

SoundMax A120

140.000₫
Loa SoundMax A130

SoundMax A130

114.000₫
Loa SoundMax A140/A150 2.0

SoundMax A140/A150

196.000₫
Loa SoundMax A2250 2.1
635.000₫
Loa SoundMax A2729

SoundMax A2729

910.000₫
Loa SoundMax AW-200

SoundMax AW-200

1.246.000₫
Loa SoundMax A2116 2.1
825.000₫
Loa SoundMax A2117 2.1
855.000₫
Loa SoundMax A920 2.1
542.000₫
Loa SoundMax A930 2.1
658.000₫
Loa SoundMax A990 2.1
1.200.000₫
Loa SoundMax C11 2.1
320.000₫
Loa SoundMax A840 /820/850/910 2.1
441.000₫
Loa SoundMax A4000 4.1
754.000₫
Loa SoundMax A5000 4.1
784.000₫
Loa SoundMax A960 2.1
760.000₫
Loa SoundMax A980 2.1
825.000₫
Loa SoundMax A2118 2.1
1.387.000₫
Loa SoundMax SB2017 2.1
1.525.000₫
Loa SoundMax A2100 2.1
816.000₫
Loa SoundMax AK 700 2.0
1.480.000₫