Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Case (Thùng Máy)

Thùng máy Case Corsair Spec-01 Gaming (No power)
999.000₫
Thùng máy Case Corsair Mid Tower Spec-Alpha (No power) (Trắng)
1.999.000₫
Case Corsair 200R (No power- Ko cửa sổ)
1.150.000₫
Case Corsair Mid Tower Spec-Alpha (No power) (Trắng)
2.390.000₫
CASE CORSAIR AIR 240 WHITE CC
1.980.000₫
Case Corsair 760T Trắng ( No power)
4.180.000₫
Thùng máy Case Corsair 600C (No power)
3.300.000₫
Case Corsair 450D (No power)
2.700.000₫
CASE SP 9901/9902/9903/9905(NO POWER)
240.000₫
CASE SP SERVER Galaxy 03
5.200.000₫
CASE SP SERVER Galaxy 02
5.200.000₫
CASE SP SERVER Galaxy 01
5.200.000₫
CASE SP Slim 916BS (CAO CẤP)
480.000₫
CASE SP Slim 916BO (CAO CẤP)
480.000₫
CASE SP CoolerSP 02 (CAO CẤP)
4.100.000₫
CASE CoolerSP 01(CAO CẤP)
410.000₫
CASE SP 9905
250.000₫
CASE SP 9803
245.000₫
CASE SP 9801
245.000₫
CASE SP 9806
245.000₫
CASE SP 9805
245.000₫
CASE SP 9803
245.000₫
CASE SP 9801
245.000₫
CASE SP 8578
200.000₫
CASE SP 8568
200.000₫
CASE SP 8558
200.000₫
CASE SP 8538
200.000₫
CASE SP 8528
200.000₫
CASE SP 8518
200.000₫
CASE SP 6589
1.900.000₫
CASE SP 6588
190.000₫
CASE SP 6587
190.000₫
CASE SP 6586
190.000₫
CASE SP 6585
190.000₫
CASE SP 6583
190.000₫
CASE SP 6582
190.000₫