Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

CASE DELUXE

CASE DELUX MV 419
315.000₫
CASE DELUX MV 418
315.000₫
CASE DELUX – MV409
315.000₫
CASE DELUX MF483
410.000₫
CASE DELUX MZ 406 (No power)
880.000₫
CASE DELUX MV 872 (No power)
300.000₫
CASE DELUX MV 871 (No power)
290.000₫
CASE Deluxe MU 408
335.000₫
CASE Deluxe MQ 801/802
350.000₫
CASE DELUXE MN 816/817/818/819/820
185.000₫
CASE DELUXE MH 401/402/403/404/405
235.000₫
CASE DELUXE – MF493/495/869/483
350.000₫
CASE DELUXE - MS103 MINI
350.000₫
CASE DELUXE – 1 QuẠT (MV875/MV871/872/873)
285.000₫
CASE DELUXE – 1 QuẠT (MV409/ 850)
305.000₫
CASE DELUXE 5825,5829,5832, 5833, 5834
260.000₫