Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

CASE PATRIOT

Case PT2 (No power)
168.000₫
CASE VISTA-1/2/3/4/5 (POWER 500W ARROW -FAN 12cm)
455.000₫
CASE DHL-1/2/3/4/6/7 ( POWER 500W ARROW- FAN 12cm)
430.000₫
CASE SAMA G-2 (500W ARROW FAN 12Cm)
745.000₫
CASE SAMA G-1 (500W ARROW FAN 12Cm)
678.000₫
CASE TOTO 6/TOTO 7 + POWER 500W ARROW FAN 12CM
490.000₫
CASE BEN 7/8/9/10/11 + POWER 500W ARROW- FAN 12cm
445.000₫
CASE PATRIOT P/S-1>P/S6 (POWER 650W BM FAN 12CM)
350.000₫
CASE HP-6A-8A+ POWER 500W MU(FAN 12)
505.000₫
CASE S.500 ,METRO+ POWER 450W MICRO (SLIM)
510.000₫
CASE PATRIOT WINDOWS XP-1 +POWER 500W MU (FAN
500.000₫
CASE PATRIOT VN-2 (POWER 500W ARROW - FAN 12)
500.000₫
CASE PATRIOT PS 1/2/3/4 SƠN TĨNH ĐIỆN
145.000₫
CASE PATRIOT BEN 2/3/4/5/6
187.000₫