Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

CASE SP

CASE SP 9901/9902/9903/9905(NO POWER)
240.000₫
CASE SP SERVER Galaxy 03
5.200.000₫
CASE SP SERVER Galaxy 02
5.200.000₫
CASE SP SERVER Galaxy 01
5.200.000₫
CASE SP Slim 916BS (CAO CẤP)
480.000₫
CASE SP Slim 916BO (CAO CẤP)
480.000₫
CASE SP CoolerSP 02 (CAO CẤP)
4.100.000₫
CASE CoolerSP 01(CAO CẤP)
410.000₫
CASE SP 9905
250.000₫
CASE SP 9803
245.000₫
CASE SP 9801
245.000₫
CASE SP 9806
245.000₫
CASE SP 9805
245.000₫
CASE SP 9803
245.000₫
CASE SP 9801
245.000₫
CASE SP 8578
200.000₫
CASE SP 8568
200.000₫
CASE SP 8558
200.000₫
CASE SP 8538
200.000₫
CASE SP 8528
200.000₫
CASE SP 8518
200.000₫
CASE SP 6589
1.900.000₫
CASE SP 6588
190.000₫
CASE SP 6587
190.000₫
CASE SP 6586
190.000₫
CASE SP 6585
190.000₫
CASE SP 6583
190.000₫
CASE SP 6582
190.000₫
CASE SP 6581
190.000₫
CASE SP 5522
180.000₫
CASE SP 5523
180.000₫
CASE SP 5520
180.000₫
CASE SP 5511
180.000₫
CASE SP 5510
180.000₫
Case SP Mini dòng 9 nhỏ gọn
425.000₫
Case SP 55XX/56XX

Case SP 55XX

155.000₫