Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 08 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 08 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 08 39 703 271(ext: 104 - 106)

COMBO R8

COMBO R8 KB + Mouse 1901 GAME - USB + USB
87.000₫
COMBO R8 KB + Mouse 1905 GAME - USB + USB
99.000₫
COMBO R8 KB + Mouse 1906 - PS/2 + USB
110.000₫
COMBO R8 KB + Mouse 1908 GAME - USB + USB
130.000₫
COMBO R8 KB + Mouse 1909 GAME - USB + USB CÓ LED
137.000₫
COMBO R8 KB + Mouse 1920/1918 GAME - USB + USB
170.000₫
COMBO R8 KB + Mouse 1910 GAME - USB + USB CÓ LED
170.000₫
COMBO R8 KB + Mouse 1930 GAME - USB + USB
200.000₫