Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

DÀN MÁY ĐÀO DÙNG VGA ATI

DÀN MÁY ĐÀO 6VGA RX570/4GB
65.000.000₫
DÀN MÁY ĐÀO  6VGA RX570/4GB
55.000.000₫
XFX-RX580/8GB

XFX-RX580/8GB

67.000.000₫
DÀN MÁY 8 VGA RX560/4GB

DÀN MÁY 8VGA RX560/4

39.000.000₫
DÀN MÁY 6 VGA RX560/4GB
26.500.000₫