Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 08 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 08 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 08 39 703 271(ext: 104 - 106)

DÀN MÁY ĐÀO DÙNG VGA GEFORCE

MÁY ĐÀO  6VGA GTX1060/3GB

DÀN MÁY ĐÀO 6VGA

65.000.000₫
DÀN MÁY ĐÀO  6VGA GTX1060/6GB
65.000.000₫
DÀN MÁY ĐÀO BITCOIN 7VGA
37.000.000₫
DÀN MÁY ĐÀO BITCOIN 6VGA

DÀN MÁY ĐÀO BITCOIN

33.000.000₫