Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

KB FUHLEN

Keyboard FUHLEN L411 usb chống nƣớc
155.000₫
Keyboard FUHLEN L420 usb chống nƣớc
162.000₫
Keyboard FUHLEN L411SR(RED) usb chống nƣớc
170.000₫
Keyboard FUHLEN L420SR(RED) usb chống nƣớc
195.000₫
Keyboard FUHLEN G450S/G450X usb hoặc ps/2
420.000₫
Keyboard FUHLEN G500S(RED) usb – led giả cơ
525.000₫