Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Mouse Genius

MOUSE GENIUS Optical micro Traveler(usb)
115.000₫
MOUSE GENIUS Optical Navigator 301
205.000₫
MOUSE GENIUS Laser 220 (usb)
163.000₫
MOUSE GENIUS Laser Micro Traveler P330S(usb)
188.000₫
MOUSE GENIUS Wireless Navi mini 900
200.000₫
MOUSE GENIUS Laser Wireless Traveler T925
492.000₫
MOUSE GENIUS Optical 310X(USB)
85.000₫
MOUSE Genius 120-USB
60.000₫
MOUSE GENIUS Optical 110X(USB)
60.000₫
MOUSE GENIUS Wireless NX-7005
145.000₫
Mouse Genius Traveler 7000
140.000₫
MOUSE GENIUS Optical Wireless Traveler 9000
230.000₫
Mouse Genius NX - 6500 USB
235.000₫
Mouse Genius DX - 7100
255.000₫
MOUSE GENIUS Laser T220 (usb)
278.000₫
MOUSE GENIUS Wireless Traveler 900
300.000₫
MOUSE GENIUS Laser Ergo 525X Flying scroll
300.000₫
MOUSE GENIUS Bluetooth Navi 905BT
375.000₫
MOUSE GENIUS Optical Wireless Micro Traveler 900LS
422.000₫
MOUSE GENIUS Laser Wireless Traveler T955
498.000₫
MOUSE GENIUS Laser Bluetooth 915BT
694.000₫
Mouse Genius NX7000/NX7005/NX7015 CH
107.000₫