Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

POWER ARROW

POWER 750W - ARROW FAN 12Cm-TẶNG DÂY NGUỒN
419.000₫
POWER 650W ARROW - FAN 12-TẶNG DÂY NGUỒN
379.000₫
POWER 625W ARROW (FAN 12CM)-TẶNG DÂY NGUỒN
350.000₫
POWER 550W ARROW (FAN 12CM)-TẶNG DÂY NGUỒN
315.000₫
POWER 500W ARROW FAN 12Cm-TẶNG DÂY NGUỒN
265.000₫
POWER ARROW 450W- TẶNG DÂY NGUỒN
216.000₫
NGUỒN ARROW 500W FAN 8CM
225.000₫
NGUỒN ARROW 500W FAN 12CM
245.000₫
NGUỒN ARROW 550W FAN 12CM
310.000₫
NGUỒN ARROW 625W FAN 12CM
335.000₫
NGUỒN ARROW 650W FAN 12CM
380.000₫
NGUỒN ARROW 750W FAN 12CM
420.000₫