Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

POWER JETEK

Nguồn Jetek S500

Nguồn Jetek S500

230.000₫
Nguồn Jetek S500T

Nguồn Jetek S500T

240.000₫
Nguồn Jetek Y600T

Nguồn Jetek Y600T

193.000₫
Nguồn Jetek S600T

Nguồn Jetek S600T

250.000₫
Nguồn Jetek Y500

Nguồn Jetek Y500

200.000₫
Nguồn Jetek Q350

Nguồn Jetek Q350

315.000₫
Nguồn Jetek G300

Nguồn Jetek G300

290.000₫
Nguồn Jetek G7300

Nguồn Jetek G7300

430.000₫
Nguồn Jetek G320

Nguồn Jetek G320

335.000₫
Nguồn Jetek G350

Nguồn Jetek G350

365.000₫
Nguồn Jetek G400

Nguồn Jetek G400

390.000₫
Nguồn Jetek Q5400

Nguồn Jetek Q5400

450.000₫
Nguồn Jetek Q9500

Nguồn Jetek Q9500

940.000₫
Nguồn Jetek Q7350

Nguồn Jetek Q7350

520.000₫
Nguồn Jetek Q5600

Nguồn Jetek

540.000₫
Nguồn Jetek Q7400

Nguồn Jetek

680.000₫
Nguồn Jetek Q7450

Nguồn Jetek

720.000₫
Nguồn Jetek Q7500

Nguồn Jetek

770.000₫
Nguồn Jetek Q7550

Nguồn Jetek

870.000₫
Nguồn Jetek Q9600

Nguồn Jetek

1.200.000₫
Nguồn Jetek Q9700

Nguồn Jetek

1.390.000₫
Nguồn Jetek Q9800 - 800W

Nguồn Jetek Q9800 -

1.700.000₫