Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

POWER VSP

Nguồn VSP X275W
190.000₫
Nguồn VSP X300W
270.000₫
Nguồn VSP X400W
380.000₫
Nguồn VSP X500W
520.000₫
Nguồn VSP X600W
620.000₫
Nguồn VSP A500W
620.000₫
VSP 1600W CHUYÊN BITCOIN

VSP 1600W CHUYÊN BIT

2.700.000₫