Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

POWER XIGMATEK

XIGMATEK XCP-A300  EN6886

XIGMATEK XCP-A300 E

375.000₫
XIGMATEK XCP-A300  EN7208

XIGMATEK XCP-A300 E

450.000₫
XIGMATEK NRP-VC400  EN8439

XIGMATEK NRP-VC400

565.000₫
XIGMATEK XCP-A500  EN5681

XIGMATEK XCP-A500 E

709.000₫
XIMATEK NRP-VC500  EN8088

XIMATEK NRP-VC500 E

790.000₫
XIMATEK NRP-VC600  EN8347

XIMATEK NRP-VC600 E

930.000₫
XIMAGTEK Tauro M 500W  EN5636

XIMAGTEK Tauro M 500

999.000₫
XIGMATEK Tauro M 600W  EN5643

XIGMATEK Tauro M 600

1.195.000₫
 XIGMATEK Vector G550

XIGMATEK Vector G55

1.650.000₫
 XIGMATEK Vector G650 CPA-0650GFV-U51
1.900.000₫
 XIGMATEK Vector G750 CPA-0750GFV-U51
2.200.000₫
  XIMATEK Vector S750 CPA-0750SEV-U51
1.700.000₫
 XIGMATEK Vector G1050 CPA-1050SEV-U51
2.900.000₫
XIGMATEK Vector G850 CPA-0850GFV-U51
2.990.000₫
XIGMATEK Shogun G SJ-G750  EN7999
2.200.000₫