Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Speaker Microtek/Microlap

SPEAKER MICROLAB M-100/2.1

SPEAKER MICROLAB M-1

340.000₫
SPEAKER 2.1 MICROTEK MT-850
320.000₫
SPEAKER 2.1 MICROTEK MT-820
320.000₫
SPEAKER 2.0 MICROTEK MT-160
188.000₫
SPEAKER 2.0 MICROTEK MT-120
103.000₫