Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer CN làm việc bình thường tại 204 Bắc Hải - P.6 - Q.Tân Bình
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 104 - 106) - Di động: 0932 774 558(c. Lan) - 0902 676 050(c. Dương) - 0122 699 3226(c.Ngân - trực facebook)
- Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 105)

CPU COFFEE LAKE - MAIN COFFEE LAKE(GIGABYTE/ASUS/MSI...) đã có hàng. Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh.

Speaker Soundmax

SoundMax B50 5.1
1.400.000₫
SoundMax B-30 5.1
1.355.000₫
SoundMax AK-700 2.0
1.480.000₫
SOUNDMAX AW 100 2.1
1.170.000₫
SOUNDMAX BS-30 (2.0)
1.160.000₫
SOUNDMAX A8900 4.1
1.176.000₫
SoundMax A8800 4.1
970.000₫
SoundMax A2700 2.1
894.000₫
SoundMax A2729 / 2.1
910.000₫
SOUNDMAX A2300/2.1
816.000₫
SOUNDMAX A5000 4.1
784.000₫
SOUNDMAX A4000 4.1
754.000₫
SoundMax M-6 (Loa Kéo )
1.700.000₫
SOUNDMAX A2250/2.1
635.000₫
SOUNDMAX I-5
300.000₫
SOUNDMAX V-16
560.000₫
SOUNDMAX R-700
554.000₫
SoundMax A860 (2.1)
545.000₫
SOUNDMAX A920 /2.1
542.000₫
SOUNDMAX A870 /2.1
528.000₫
SoundMax M-1 (Loa Kéo )
1.060.000₫
SOUNDMAX V-11
435.000₫
SOUNDMAX V-5
424.000₫
SOUNDMAX A850/ 2.1
441.000₫
SOUNDMAX A910/ 2.1
441.000₫
SOUNDMAX A820 / 2.1
441.000₫
SPEAKER SOUNDMAX V-9 (2.0)
416.000₫
SOUNDMAX V-10
375.000₫
SPEAKER SOUNDMAX C-11 (2.1)
320.000₫
HEADPHONE SOUNDMAX AH304
195.000₫
SoundMax A140/A150( 2.0)
195.000₫
SoundMax A120 (2.0)
135.000₫
SOUNDMAX A130/2.0
116.000₫