Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Speaker Soundmax

SoundMax B50 5.1
1.400.000₫
SoundMax B-30 5.1
1.355.000₫
SoundMax AK-700 2.0
1.480.000₫
SOUNDMAX AW 100 2.1
1.170.000₫
SOUNDMAX BS-30 (2.0)
1.160.000₫
SOUNDMAX A8900 4.1
1.176.000₫
SoundMax A8800 4.1
970.000₫
SoundMax A2700 2.1
894.000₫
SoundMax A2729 / 2.1
910.000₫
SOUNDMAX A2300/2.1
816.000₫
SOUNDMAX A5000 4.1
784.000₫
SOUNDMAX A4000 4.1
754.000₫
SoundMax M-6 (Loa Kéo )
1.700.000₫
SOUNDMAX A2250/2.1
635.000₫
SOUNDMAX I-5
300.000₫
SOUNDMAX V-16
560.000₫
SOUNDMAX R-700
554.000₫
SoundMax A860 (2.1)
545.000₫
SOUNDMAX A920 /2.1
542.000₫
SOUNDMAX A870 /2.1
528.000₫
SoundMax M-1 (Loa Kéo )
1.060.000₫
SOUNDMAX V-11
435.000₫
SOUNDMAX V-5
424.000₫
SOUNDMAX A850/ 2.1
441.000₫
SOUNDMAX A910/ 2.1
441.000₫
SOUNDMAX A820 / 2.1
441.000₫
SPEAKER SOUNDMAX V-9 (2.0)
416.000₫
SOUNDMAX V-10
375.000₫
SPEAKER SOUNDMAX C-11 (2.1)
320.000₫
HEADPHONE SOUNDMAX AH304
195.000₫
SoundMax A140/A150( 2.0)
195.000₫
SoundMax A120 (2.0)
135.000₫
SOUNDMAX A130/2.0
116.000₫