Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

UPS SANTAK

UPS Santak C3KVA Online
22.750.000₫
UPS Santak C2KVA-Online
15.750.000₫
UPS Santak C2KE Online
15.100.000₫
UPS Santak C1KVA-Online
6.845.000₫
UPS Santak 2000 Blazer - EH
4.888.000₫
UPS Santak 1000VA BLAZER - E
3.460.000₫
UPS Santak 1000VA - TG
2.188.000₫
UPS Santak 500VA - TG
890.000₫
Bộ Lưu Điện SanTak 500VA

Bộ Lưu Điện SanTak

955.000₫
Bộ Lưu Điện SanTak 1000VA

Bộ Lưu Điện SanTak

2.350.000₫
Bộ Lưu Điện SanTak BlaZer 2000 PRO
5.300.000₫