Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Máy ép nhựa DSB

Máy ép nhựa DSB 330-ARP
6.950.000₫
Máy ép nhựa DSB SUPER-335
5.950.000₫
Máy ép nhựa DSB HQ-336
3.500.000₫
Máy ép nhựa DSB SUPER-236
2.850.000₫
Máy ép nhựa DSB HQ-335
2.400.000₫
Máy ép nhựa DSB HQ-236
1.790.000₫