Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Máy Hủy Giấy

Máy hủy giấy BINGO 168-CD2
22.300.000₫
Máy hủy giấy BINGO 168-CD1
20.300.000₫
Máy hủy giấy BINGO LEGEGANT
7.400.000₫
Máy hủy giấy BINGO-C46CDT
6.600.000₫
Máy hủy giấy BINGO-C45CD
5.590.000₫
Máy hủy giấy BINGO-C40CD
4.600.000₫
Máy hủy giấy BINGO-C36
5.250.000₫
Máy hủy giấy BINGO-C35
4.600.000₫
Máy hủy giấy BINGO-C32
4.550.000₫
Máy hủy giấy BINGO-C30
3.290.000₫