Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Giấy in bill

Giấy in bill khổ K57/K58 tính theo cuộn
7.000₫
Giấy in bill khổ k80 tính theo cuộn
8.000₫
Giấy in mã vạch tính theo cuộn
95.000₫