Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

RUM/GẠT/TRỤC TỪ/ RUBANG

Rum 12A
25.000₫
Rum 15A/ 13A/EP-22 /EP 25
28.000₫
Rum 35A
28.000₫
Rum 49A
32.000₫
Rum 92A
36.000₫
Rum HP 5200
45.000₫
Rum HP 5000(29X)
120.000₫
Rum 05A
45.000₫
Gạt HP 5200

Gạt Mực

150.000₫
Drum Borther 2140
200.000₫
Drum SamSung 1640/2160 XỊN
55.000₫
Gạt SS 1640

Gạt Mực

75.000₫
Trục từ 12A/15A/35/05A
35.000₫
TRUC TU PANASONIC 86-89
130.000₫
Bao lụa 12A/1120/3300/1200
30.000₫
Bao lụa CANON 3500
155.000₫
RULÔ 12A/1120/1200
100.000₫
Gạt lớn nhỏ 12A/15A
35.000₫
Gạt lớn nhỏ 35A
25.000₫
Gạt lớn nhỏ LEXMAR E120
95.000₫
Mỡ bôi trơn bao lụa hủ to
50.000₫
Rubang LQ 300 good
33.000₫
Rubang LQ 310 good
45.000₫
Rubang LQ 2180 good
80.000₫