Phòng kinh doanh Hỗ trợ online
Phòng kinh doanh Giỏ hàng (0)

Giỏ hàng

sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
hotline lehuycomputer
Kinh Doanh : 028 39 703 271(ext : 101 - 102 - 103 - 105) - Bảo Hành: 028 39 703325(ext: 107) - Kế Toán: 028 39 703 271(ext: 104 - 106)

Màn hình máy chiếu (Màn chiếu)

Màn chiếu treo Apollo 96 x 96
1.500.000₫
Màn chiếu chân Apollo 96 x 96
1.750.000₫
Màn chiếu chân Apollo 84 x 84
1.300.000₫
Màn chiếu chân Apollo 70 x70
790.000₫
Màn chiếu điện tử Apollo 96 x 96
2.250.000₫
Màn chiếu điện tử Apollo 84 x 84
1.950.000₫
Màn chiếu điện tử Apollo 70 x 70
1.650.000₫
Màn chiếu treo Apollo 84 x 84
1.100.000₫
Màn chiếu treo Apollo 70 x 70
750.000₫