THÔNG BÁO

CÔNG TY TIN HỌC LÊ HUY XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG

                   * V/V NHẬN & TRẢ HÀNG BẢO HÀNG NHƯ SAU:

                           -  Từ ngày 01/ 04/ 2018 sẽ nhận & trả hàng bảo hành từ Thứ 2 -  Thứ 7

                           -  Thời gian nhận & trả hàng bảo hành:

                                              Sáng :  Từ 10h - 12h

                                              Chiều :   Từ 13h30 - 17h30 

           * Lưu ý :  Khách hàng đến ngoài khung giờ trên Công ty tin học Lê Huy sẽ không nhận & trả  hàng bảo hành 

            TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG !!!