Thêm vào giỏ hàng thành công! Xem giỏ hàng và thanh toán
hotline lehuycomputer

Máy Tính Bộ - PC

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

LƯU Ý: GIÁ CỦA SẢN PHẨM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM MUA HÀNG

Main T-WOLF H310(LGA 1151, VGA-DVI-HDMI, NVMe), CPU Intel G5400 (3.8GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 54W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf TW-P350 (350W) 80 Plus + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H110(LGA 1151, VGA-HDMI, NVMe), CPU Intel Core i3-6100 (3.7GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 51W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 256GB (256GB, R/W:560/530MB/s), Nguồn T-Wolf 600W ATX (220W) + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H81(LGA 1150, VGA-HDMI, NVMe), CPU Intel Core i5-4590 (3.2GHz-3.4GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 84W), Ram DDR3 KINGMAX 8GB/1600, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf 600W ATX (220W) 

Main T-WOLF H110(LGA 1151, VGA-HDMI, NVMe), CPU Intel G4400 (3.3GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 54W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 256GB (256GB, R/W:560/530MB/s), Nguồn T-Wolf 600W ATX (220W) + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H61(LGA 1155, VGA-HDMI, NVMe), CPU Intel Core i3-3570 (3.4GHz-3.8GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 77W), Ram DDR3 KINGMAX 8GB/1600, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf 600W ATX (220W) + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H81(LGA 1150, VGA-HDMI, NVMe), CPU Intel Core i3-4170 (3.7GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 54W), Ram DDR3 KINGMAX 8GB/1600, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf 600W ATX (220W) + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3


Cấu hình: Main T-Wolf H61, LGA 1155, VGA-HDMI, NVMe,Intel® i3-3240 (3.4GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 55W), Ram DDR3 KINGMAX 8GB/1600, SSD T-Wolf TW-S256M (256GB, R/W:560/500MB/s), Nguồn T-Wolf 600W ATX (220W)
=> Tặng bộ phím chuột T-Wolf TF200

Main T-WOLF H510(LGA 1200, VGA-DVI-HDMI, NVMe), CPU Intel Core i3-10105 (3.7GHz-4.4GHz, 4 nhân, 8 luồng, 6MB, 65W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf TW-P350 (350W) 80 Plus + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H610(LGA 1700, 2*HDMI-DP, NVMe*2, WIFI conector), CPU Intel Core i3-12100 (3.3GHz-4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, 12MB, 89W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf TW-P350 (350W) 80 Plus + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H610(LGA 1700, 2*HDMI-DP, NVMe*2, WIFI conector), CPU Intel G7400 (3.7GHz, 2 nhân, 4 luồng, 6MB, 46W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf TW-P350 (350W) 80 Plus + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H310(LGA 1151, VGA-DVI-HDMI, NVMe), CPU Intel Core i5-8500 (4.1GHz, 6 Nhân, 6 luồng, 1,5Mb L2+9Mb L3, 65W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf TW-P350 (350W) 80 Plus + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H310(LGA 1151, VGA-DVI-HDMI, NVMe), CPU Intel Core i3-8100 (3.6GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 35W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf TW-P350 (350W) 80 Plus + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3

Main T-WOLF H510(LGA 1200, VGA-DVI-HDMI, NVMe), CPU Intel G5905 (3.5GHz, 2 nhân, 2 luồng, 4MB, 58W), Ram DDR4 KINGMAX 8GB/3200, SSD M2 T-WOLF TW-S256N80G4 NVMe 256GB (2280 PCIe GEN 4x4 8GB/s), Nguồn T-Wolf TW-P350 (350W) 80 Plus + Tặng Keyboard T20 + Mouse T-WOLF V3